Strona Główna · Osiągnięcia 2016 · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Archiwum Galerii · Linki · Jesteśmy medialni · EKOTrójka · Wyszukaj 22.02.2017

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły
Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów


Certyfikat
Polskiego Towarzystwa Dysleksji


Szkoła
OFERTA EDUKACYJNA
Regulamin rekrutacji
do Gimnazjum nr 3
na rok 2016/2017

Aktualności
Nasza szkoła
Obwód Gimnazjum nr 3
Plan szkoły
Hymn szkoły
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Patron Szkoły

Galeria FOTO
Galeria Filmów - Archiwum
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
Dokumenty szkoły
Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje
Kalendarium
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Koła zainteresowań
Egzamin gimnazjalny
Konkursy przedmiotowe
Regulamin konkursów
Podręczniki dla klasy III na rok 2016/2017

Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Laureaci 2015/2016
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1
Osiągnięcia 2014/2015 cz.2
Osiągnięcia 2014/2015 cz.1
Laureaci 2013/2014
Osiągnięcia 2013/2014
Laureaci 2012/2013
Osiągnięcia 2012/2013
Laureaci 2011/2012
Osiągnięcia 2011/2012
Osiągnięcia 2010/2011
Osiągnięcia 2009/2010
Osiągnięcia 2008/2009
Osiągnięcia 2007/2008
Osiągnięcia 2006/2007
Osiągnięcia 2005/2006
Osiągnięcia 2004/2005
Osiągnięcia 2003/2004
Osiągnięcia 2002/2003
Osiągnięcia 2001/2002
Osiągnięcia 2000/2001
Osiągnięcia 1999/2000
Projekt Edukacyjny
Tematy Projektów 2016/2017
Harmonogram prac
Projekty 2016
Projekty 2015
Projekty 2014
Projekty 2013
Projekty 2012
Projekty 2011
Rozporządzenie MEN
Egzamin gimnazjalny
O egzaminie
Terminy egzaminu 2017r.
Przebieg egzaminu 2017r.
Prezentacja wyników
Podstawa programowa
Wyniki egzaminów
EWD
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Oferta szkół
KSEON
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa
Przekaż 1% podatku naszej szkole


Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012
Przekaż 1% podatku swojej szkole
Dowiedz się więcej na stronie:
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
www.ps.org.pl"

Nasz numer KRS:
0000031762

Cel szczegółowy:
500000043035 Gimnazjum nr 3
Pobierz wzór z numerem KRS

Witamy
...na oficjalnej stronie Gimnazjum numer 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ EDUKACYJNĄ oraz Filmem

Formularz Zgłoszenia (dotyczy uczniów z obwodu Gimnazjum nr 3)
Formularz Wniosku (dotyczy uczniów spoza obwodu Gimnazjum nr 3)
Obwód Gimnazjum nr 3
Sukcesy w konkursie „Mój Las”
Sukcesy Zakończył się etap regionalny XXX edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „Mój Las” 2016/2017 organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
W kategorii III: Szkoły Gimnazjalne, temat: „Znaczenie drewna dla lasu i człowieka” zwyciężyła praca ucznia z oddziału 3a Dawida Krawczyka. Natomiast praca uczennicy z oddziału 1d Magdaleny Weżgowiec otrzymała wyróżnienie. Opiekunem uczniów jest pani Elżbieta Skwara.
Praca Dawida bierze udział w eliminacjach ogólnopolskich. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!


Wyniki I etapu Powiatowego Konkursu „Matematyka w Praktyce 2017”.
Sukcesy
Z przyjemnością informujemy,
że do II etapu Powiatowego Konkursu „Matematyka w Praktyce 2017”
zakwalifikowało się aż 8 uczniów klas pierwszych:


Andryszkiewicz Emilia
Marchewka Bartosz
Chłond Jakub
Machoń Zuzanna
Aftowicz Julia
Mirek Anna
Myrda Paulina
Koperska Julia


Gratulujemy!


Sukces w Regionalnym Konkursie Językowym" Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie"
Sukcesy17 lutego 2017r. w IX LO im. C.K.Norwida odbył się XIII Regionalny Konkurs Językowy " Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie".Zmagania uczestników miały dwuetapowy charakter. Pierwszą część konkursu stanowił trudny test poprawnościowy , drugą - ustne prezentacje na wylosowany temat.
Uczennica naszej szkoły - Klaudia Stanisz z oddziału IIIc zdobyła w tym prestiżowym konkursie pierwsze miejsce!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem Klaudii jest p. Iwona Kołodziej.


Wyniki konkursu na kartę walentynkową w języku angielskim.
Konkursy
Wyniki konkursu na kartę walentynkową w języku angielskim.


1 miejsce Katarzyna Zdrach 2f
2 miejsce Karolina Zdyb 3b
3 miejsce Weronika Grabowska


Wyróżnienia:
Anna Mirek 1d
Wioletta Chrząstek 2f
Adam Fułek 1e

Opiekunowie:
Monika Stelmach
Emilia Mostel-Orłowska


"Polubienia" dla filmu Kuby
Informacje o naszych Absolwentach
Zachęcamy do polubienia filmu naszego absolwenta, Kuby Kolmasiaka:

Film

Turniej koszykówki - podsumowanie

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WALENTYNKĘ
Konkursy


Rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiekniejszą walentynkę w języku niemieckim. Wszyscy wykazali sie kreatywnością i talentem plastycznym, dlatego jury miało trudne zadanie.

Po burzliwych obradach zdecydowało, że pierwsze miejsce zajął


Wiktor Dziwiński z I fdrugie miejsce Weronika Grabowska z I etrzecie miejsce zajęła Ania Staniec z III da wyróżnienie Matylda Grabowska z II e.Gratulujemy wszystkim serdecznie. 🙂

VII Powiatowy Przyrodniczy Konkurs dla Gimnazjalistów
Konkursy
VII Powiatowy Przyrodniczy Konkurs dla Gimnazjalistów

„Ciało człowieka”


Termin: 7 marca 2017r. Godz.10:00
Miejsce: VIIILOS Częstochowa, ul. Kukuczki 30

Szkołę reprezentuje max 5 uczniów. W przypadku większej ilości chętnych do 28.02.2017r. odbędą się eliminacje szkolne.

Zakres:
-anatomia i fizjologia krwionośnego i oddechowego człowieka ( w tym także komórki i tkanki budujące w/w układy)
- budowa i rola krwi, główne grupy krwi człowieka
-przebieg oddychania tlenowego ( lokalizacja procesu, etapy)
-przebieg fermentacji mlekowej, glukoneogeneza
-choroby i zaburzenia działania w/w układów i narządów np. miażdżyca, gruźlica, anemia
-wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka
-problemy oddechowe na dużych wysokościach.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele biologii do 15.02.2017r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.8los.pl/

Wpisaliśmy się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego

O miłości w książce i filmie
Czytelniczy Konkurs Walentynkowy
Numerek szczęścia w bibliotece:)
Matematyka w Praktyce
Konkursy Od dnia 6.02.2017 r. rozpoczyna się XVIII edycja Powiatowego Konkursu Gimnazjalnego dla klas I „Matematyka w praktyce”. Zadania można pobrać ze strony: Matematyka w Praktyce
Rozwiązane zadania należy oddać do swoich nauczycieli matematyki do dnia 13.02.2017 r Do II etapu zakwalifikowani są ci uczniowie, którzy w I etapie uzyskają minimum 26 punktów.

Więcej informacji na stronie organizatora
Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji
ważne
Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacjiW poniedziałek, 23 stycznia br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:
- trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum),
- szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
- szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do ww. szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

- wynik egzaminu gimnazjalnego,
- wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
1) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (o których mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty, 6 rozporządzenia),
2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (§ 7 rozporządzenia),
3) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (§ 8 rozporządzenia).

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu zmieniono:

- liczbę punktów możliwą do uzyskania za ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.
-(Wprowadzona zmiana, w większym stopniu promuje uczniów, którzy uzyskali oceny bardzo dobre i dobre. Dodatkowo zmniejsza ona dystans punktowy pomiędzy uczniem z oceną celującą, a oceną bardzo dobrą, uznając, że osiągnięcia tych uczniów są bardzo zbliżone,)
- liczbę punktów możliwą do uzyskania za aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat, tj. zwiększono liczbę punktów – z 2 pkt do 3 pkt,
- liczbę punktów możliwą do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, tj. zwiększono liczbę punktów – z 5 pkt do 7 pkt.
Projekt rozporządzenia zawiera skład komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb jej pracy i zadania. Zawiera on także szczegółowy sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z:

- obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
- danej części egzaminu gimnazjalnego lub
- danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Proponuje się aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294451
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Strona 1 z 70 1 2 3 4 > >>
Znajdź nas na Facebooku
Gimnazjum nr 3
Jesteśmy medialni
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu
TV Orion - ''Trójka'' otwarta na uczniów
Gazeta Wyborcza - Pokazali, co się u nich dzieje.
TV Orion - Dobry przyjaciel
TV Orion - Z techniką w lepszą przyszłość
Teleexpres - Wigilia na Wileńszczyźnie
TVP Katowice - Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie
TVP Info - Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie (od 9:20)
TV Orion - Kosmiczne otrzęsiny
Gazeta Wyborcza- Kosmiczne otrzęsiny
TVP Sport - Aktualności sportowe
Radio Jura - Gimnazjum nr 3 ma się czym pochwalić.
W Częstochowie - Częstochowskie gimnazjum wśród najlepszych
Twoja-Częstochowa - Gimnazjum nr 3 z Częstochowy wśród najlepszych szkół w województwie śląskim
TV Orion -''3'' wśród najlepszych
Gazeta Wyborcza - Kuźnia olimpijczyków. Gimnazjum nr 3 jest jedyną taką szkołą w Częstochowie

więcej...

Info o szkole
adres:
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
(0-34) 322-19-44

e-mail:
gimn3cz@poczta.onet.pl

www:
www.gim3.net

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Kontakt -
redakcja@gim3.net

Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Próbny alarm w naszej szkole
Filmy edukacyjne-
pierwsza pomoc
Informacja Zawodowa
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Biuletyn Informacji Publicznej